Özgeçmiş

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi-  Mezuniyet 1973


İç Hastalıkları Uzmanlığı: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Kürsüsü- 1977


Allerji Uzmanlığı: İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Allerji Bilim Dalı- 2002


İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanlığı: İstanbul Tıp Fakültesi, 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı-2010


Halen İstabul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı’nda   öğretim üyesi olarak çalışmaktadır


İlgi  ve Araştırma Alanları: 

Allerjik Rinit, 

Allerjik Astım, 

Allerjen immunoterapisi

İlaç allerjileri, 

Besin allerjileri,

Arı allerjileri, 

Anafilaksi, 

Akut-Kronik ürtiker,

Anjioödem,

İmmun yetmezlikler.


image7