İç Hastalıkları / İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı

İç Hastalıkları / İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı

image17
image18
image19

Allerjik Nezle

En sık rastlanan allerjik hastalık olan allerjik nezle polenler, ev tozları, küf mantarları ve hayvan antijenleri gibi yaygın çevresel allerjenler ile oluşur. Belirtileri hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısıdır. Şiddetli olduğunda yaşam kalitesini ileri derecede bozduğu  gibi kronik sinüzit, orta kulak iltihabı, kronik öksürük ve astım gibi hastalıklara da yol açabilir.

Allerjik Astım

Allerjik nezle sebebi olan  allerjenler genetik yatkınlığı olan kişilerde astım gelişimine de yol açabilirler. Başlıca belirtiler değişik şiddetlerde ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı,  hışıltılı solunum ve göğüste sıkışma ataklarıdır. Allerjenlerden kaçınma ve hastalığın şiddetine göre düzenlenecek ilaç tedavisi atakları önlemeye yardım eder. 

İlaç Allerjileri

Tedavi veya inceleme amacıyla kullanılan ilaçlar bazı kişilerde istenmeyen reaksiyonlara yol açabilirler. İlaç allerjileri ciddi olabilecek sonuçları açısından büyük önem taşımaktadır.  Günümüzde ilaç çeşitliliğinin her geçen gün artmasıyla karşımıza çıkan reaksiyonların oranı da artmaktadır. İlaç allerjisinden şüphelenilmesi halinde ayrıntılı bir incelemeyle sorumlu ilaç veya ilaçların bulunması ve onun yerine kullanılabilecek alternatiflerinin saptanması gerekir.

Besin Allerjileri

Çeşitli besinlerin yapılarında bulunan protein yapısındaki antienlere karşı IgE antikorlarının oluşması sonucu meydana gelen besin allerjisi hafif kaşıntıdan ciddi anafilaksiye kadar değişen farklı belirtilerle kendini gösterir. Sorumlu besinin saptanıp ondan kesinlikle kaçınılması hayati önem taşımaktadır. Bazen de besinin kendisi değil, içeriğindeki katkı maddeleri istenmeyen belirtilere sebep olabilmektedir. 

Aşı Tedavisi (Allerjen İmmünoterapisi)

Allerjik nezle ve allerjik astım tedavisinde hastalık seyrini değiştirebilen etkili bir yöntemdir. Sorumlu allerjenin doğru belirlenmesi ve kişiye uygun immunoterapi yönteminin seçilmesi halinde bu tedavi hastalığın belirtilerini ve komplikasyonlarını iyileştirmede oldukça başarılıdır. Aşı tedavisinin çok başarılı olduğu diğer bir durum da arı zehiri allerjisidir. Bu tedavi titizlikle ve bir allerji uzmanı kontrolünde yapılmalıdır.

Arı Allerjileri

Bal arısı, yaban arısı veya sarıca arı gibi arı türlerinden birisi tarafından sokulma sonucu duyarlaşmış bir kişide hayatı tehdit eden bir reaksiyon gelişebilir. Arı allerjisinin saptanması halinde uygulanacak arı zehiri immunoterapisi arı sokmasına bağlı hayati reaksiyonları önlemede çok etkili bir tedavidir.

image20

Anafilaksi

Çok hızlı gelişen sistemik (tüm organ sistemlerini etkileyen) bir allerjik reaksiyondur ve ölümle sonuçlanabilir. Anafilaksiye yol açan başlıca etkenler besinler, ilaçlar ve arı zehiridir. Anafilaksi geçirmiş bir hastanın takibi büyük bir dikkat ve titizlik gerektirir.

Akut-Kronik Ürtiker (Kurdeşen)

Ürtiker veya halk arasında yaygın bilinen adıyla kurdeşen deride kaşıntıyla birlikte kızarık kabartıların görülmesi ve bunların aynı gün içinde bir bölgede batarken başka bir yerde tekrar ortaya çıkması durumudur. Ürtiker çeşitli viral enfeksiyonlar, bazı ilaçlar veya besinler ile ortaya çıkabildiği gibi anlaşılır bir neden olmadan da görülebilmektedir. Bu tablo genellikle bir hafta- on gün içinde yatışıp kaybolur veya birkaç haftaya kadar uzayabilir. Belirtilerin altı haftayı geçmesi durumunda kronikleştiği kabul edilir. Kronik ürtiker hastanın yaşam kalitesini ileri derecede bozan bir durumdur; ancak güncel yaklaşımlarla hastalar büyük oranda tedavi edilebilmektedirler.

ANJİOÖDEM

Yüz, göz çevresi, dudaklar başta olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde deri altında ani başlayan şişmelerle kendini gösterir. Allerjik olabildiği gibi allerji dışı nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bazı tiplerinde dil ve yutağın şişmesi hayati risk oluşturur. Sebebin bulunması ve buna uygun tedavinin yapılması büyük önem taşır.

Kaşıntı

Sık rastlanan bir yakınma olan kaşıntı çok çeşitli bazı sistemik hastalıkların veya sadece deriyi tutan bir takım hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kaşıntı sebebinin ortaya çıkarılabilmesi için yapılan ayrıntılı incelemelerle tüm olası  hastalıkların dışlanması durumunda psikiyatrik bir değerlendirme de gerekebilmektedir.

Bağışıklık SİSTEMİ BOZUKLUKLARI (İMMUN YETMEZLİKLER)

Bağışıklık sistemini oluşturan farklı elemanların doğuştan gelen eksiklikleri/bozuklukları sıklıkla çocukluk çağında görülen klinik belirtilere sebep olurlar  ve bu çocuklara genellikle küçük yaşlarda tanı konulur. Ancak çocuklukta çok fazla belirti vermeyen bazı bozukluklar erişkin çağa kadar tanınamayabilirler. Bağışıklık bozukluğundan şüphelenmeyi gerektiren başlıca belirtiler sık üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, bu enfeksiyonların antibiyotiksiz düzelmemesi, deride tekrarlayan  yaralar veya apseler, sık ishaller olarak sayılabilir.

Allerji Tanı Testleri: Deri Prik testleri

Allerjik hastalık tanısında kullanılan kolay, güvenli ve 15-20 dakika gibi kısa bir zamanda sonuıç veren testlerdir. Genellikle ön kolun iç yüzüne  uygulanır. Standard bir prik test paneli aeroallerjenler denilen polenler (ağaç, çayır ve yabani ot), ev tozu akarları (mayt), küf mantarı sporları ve kedi, köpek antijenlerini içerir. Aynı esnada negatif ve pozitif kontrollerin de uygulanmasıyla allerji testlerinin pozitif veya  negatif olduğuna karar verilebilir. Prik testlerin uygulaması basit olmakla birlikte değerlendirilmesi deneyim gerektirir.